Maganda prudukto sa lahat ng gulay at palay mga prutas.