Magaling na produkto panlaban sa mga peste, hindi delikado sa kalusugan.